دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
بررسی میزان اثربخشی زوج درمانی گلاسر بر کاهش استرس و افزایش رابطه صمیمانه پس از ضربه ناشی از ادراک خیانت به همسر

محمد ابراهیمی پور؛ قنبری قنبری

دوره 07، شماره 2 ، آبان 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i2.2024

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی میزان اثربخشی زوج در مانی ساخت یافته به شیوه واقعیت درمانی گلاسر بر کاهش علائم و نشانه های روانشناختی ناشی از ضربه خیانت به همسر در زنانی است که شوهران آنها بدون اطلاع قبلی با زن دیگری به نحوی رابطه داشته اند و همچنین بررسی اثر این نوع مشاره بر افزایش روابط صمیمانه آنها همسرشان است. سوال اصلی این پژوهش آن است : ...  بیشتر

مقایسه اثر بخشی شیوه گروه درمانی شناختی رفتاری آموزش مهارتهای مطالعه و روش تلفیقی بر کاهش اضطراب امتحان

امیری امیری؛ قنبری قنبری؛ آقا محمدیان آقا محمدیان

دوره 06، شماره 2 ، آبان 1384

https://doi.org/10.22067/fe.v6i2.1858

چکیده
  This research has been done with the aim of examine cognitive-behavioral approach and study skill's training to reducing test anxiety. For this research thirty tree freshmen high school students in Dastjerdi boarding-house convened in Mashhad were chosen according to available sampling and were assigned into four groups (cognitive-behavioral, study skills, cognitive-behavioral & study skills and control) in a voluntarily way, With the use of one way variants analysis for comparison means difference, with 0.05% significant data were analyzed. Results : All three experimental groups in compare with ...  بیشتر