ملاحظات اخلاقی و علمی در طراحی و اجرای پرسشنامه‌ی اینترنتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

رشد اینترنت تقریباً همه‌ی ابعاد جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. پژوهش‌های اینترنتی از این تأثیرپذیری مستثنی نیستند. استفاده از اینترنت در پژوهش‌های علوم اجتماعی بطور فزاینده‌ای در حال رایج شدن است .با وجود اینکه اینترنت امکانات فراوان و با اهمیتی را برای انجام تحقیقات اجتماعی فراهم می‌سازد، اما منابع علمی مکتوب به زبان فارسی که مستقیماً کاربران، دانشجویان و محققان را از اهمیّت، اشکال و مهمتر از همه، ملاحظات اخلاقی و علمی در چگونگی طراحی و اجرای پرسشنامه‌ی اینترنتی آشنا نماید، یافت نشده است. این مقاله سعی دربررسی چنین مسایلی نموده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که طراحی و اجرای پرسشنامه‌های اینترنتی خاصه وب سایتی نیاز به آگاهی و بکارگیری ملاحظات اخلاقی و علمی دارد. این ملاحظات نقش اساسی در جمع‌آوری داده‌های معتبر و پایا ایفا می‌نمایند.
واژه‌های کلیدی: پرسشنامه؛ پرسشنامه‌ی اینترنتی؛ ملاحظات اخلاقی؛ ملاحظات علمی

CAPTCHA Image