نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در داخل حوزة تعلیم و تربیت، حوزه‌ای فرعی وجود دارد که «برنامه درسی» نامیده می‌شود. برنامه درسی به‌عنوان یک حوزة مطالعاتی، در زمینة مباحث نظری از اختلاف برانگیزترین حوز‌های معرفت بشری محسوب می‌شود. یکی از مباحثی که از دیرباز منشأ و مصدر این اختلاف نظر بین نظریه‌پردازان این رشته بوده، ایدئولوژی‌های برنامه درسی یا نظریه‌های هنجاری برنامه درسی است. موضوع ایدئولوژی برنامه درسی یکی از مباحث اساسی و پر مناقشة برنامه درسی است. نگاهی گذرا به منابع منتشر شده در حوزة برنامه درسی در دهه‌های گذشته حاکی از آن است که به این موضوع توجه بسیار جدی شده است؛ به‌نحوی که آثار قابل ملاحظه‌ای در این زمینه به رشته تحریر در آمده است. دو تن از صاحب‌نظران بنامی که در این زمینه آثار معتبری منتشر نموده‌اند، آیزنر و میلر می‌باشند. مقالة حاضر بر آن است تا ضمن بررسی عمیق اندیشه‌های آیزنر و میلر در این زمینه، تنوع برداشت‌ها از ایدئولوژی‌های برنامه درسی و دلایل آن را به‌گونه‌ای منطقی به تصویر بکشد. برای نیل به این مقصود، ابتدا مروری بر اندیشه‌های هر دو صاحب‌نظر شده و پس از آن، با تأملی دوباره در این ایدئولوژی‌ها، نکات کلیدی اندیشه‌های این افراد استنتاج گردیده و در نهایت، با مقایسة ایدئولوژی‌های آیزنر و میلر، تحلیل و نتیجه‌گیری انجام شده است. به‌طور کلی، نتایج این مقایسه و ارزیابی نشان می‌دهد که تفاوت‌های اساسی و بنیادی در فلسفه و جهان‌بینی این دو صاحب‌نظر وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: ایدئولوژی‌های برنامه درسی، پست مدرنیسم، آموزه‌های دینی و معنوی، نظریه‌های توصیفی برنامه درسی، آیزنر، میلر.

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Eisner's With Miller's Curriculum Ideologies: Another View

نویسندگان [English]

  • Mahmood Mehrmohammadi
  • mAGHSOOD AMINKHANDAGHI

چکیده [English]

Within the field of education, there is a subfield called "curriculum". Curriculum as a field of study, theoretically speaking, had been one of the most challenging and uncertain fields of study among different branches of human knowledge. One of these discussions resulting in some debates amongst the scholars of this field is the curriculum ideologies or normative curriculum theories. The topic of curriculum ideologies is one of the fundamental and debatable topics in curriculum. A glance on the literature of the past decades considering the subject shows that it has seriously concerned, so that there are considerable literature on it. Miller and Eisner are two famous authors who have written worthy work in this subject. The aim of this paper is to study on Miller's and Eisner's thoughts on the depth manner and to logically illustrate the various understandings on the curriculum ideologies. So, reviewing on the viewpoints of them, their ideologies are rethink and their main implications are inferred. Then, comparing Miller's with Eisner's ideologies, the conclusions are obtained. The findings of the comparison and analysis show that there are fundamental differences in the philosophy and worldview of these two pioneers.
Key Words: curriculum ideology, postmodernism, religious and spiritual doctorine, descriptive curriculum theory, Eisner, Miller.