دوره و شماره: دوره 010، شماره 1، آبان 1388 
بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل

10.22067/fe.v10i1.2104

احدی Ahadi احدی؛ نریمانی نریمانی؛ ابوالقاسمی ابوالقاسمی؛ آسیایی آسیایی


بررسی اثر‌بخشی گروه‌درمانی مبتنی بر رویکرد امید‌درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان

10.22067/fe.v10i1.1278

بیجاری بیجاری؛ Bahram Ali قنبری هاشم آبادی؛ آقا محمدیان شعرباف آقا محمدیان شعرباف؛ Fatemeh همایی شاندیز


نقدی بر انسان‌شناسی تیلوریسم و پیامدهای آن در مدیریت آموزشی

10.22067/fe.v10i1.2108

محمد ابراهیمی پور؛ پاکسرشت پاکسرشت؛ صفایی مقدم صفایی مقدم؛ مهرعلیزاده مهرعلیزاده