نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این تحقیق چگونگی شکل‌گیری برنامه درسی برآمدنی با روش قوم‌نگاری مورد بررسی قرار گرفته شده است. در برنامه درسی برآمدنی گروه معلمان با بررسی علایق و دغدغه‌های کودکان و مستند کردن آن امکانات گسترش پروژه‌ها را برای کودکان فراهم می‌آورند. برنامه درسی توسط کودکان به‌وجود می‌آید و توسط معلمان قالب‌بندی می‌شود. مراحل مختلفی از جمله شنیدن، پرسیدن و باز کردن موضوعات، پیش‌بینی مراحل آینده و ایجاد آمادگی برای حمایت، مستند سازی از کل فرآیند و بازنگری و همفکری با همکاران، کودکان و اولیاء جزء مراحل برنامه‌ریزی می‌شود. معلمان نقش‌های متنوعی را بازی می‌کنند؛ معلم به‌عنوان همراه و یادگیرنده، معلم به‌عنوان راهنما و معلم به‌عنوان محقق. مدت 5 ماه تعاملات 35 کودک و 2 معلم و محقق مورد توجه قرار گرفت. شادی، انرژی و سرزندگی از جمله مهمترین مشخصه‌های همة گروه‌های ذی‌نفع بود. کودکان در قالب پروژه‌های بلند مدت یا کوتاه مدت فردی و گروهی به یادگیری می‌پرداختند. 3 پروژة اصلی بلند مدت در این مدت توسط کودکان به اجرا درآمد و کودکان موضوعات متنوعی را در آن‌ها به تحقیق آموختند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Teacher’s role in formation of emergent curriculum inspired by Reggio Emilia Approach for the children between ages of 7 and 8

نویسنده [English]

  • kourosh Fathi vajargah

چکیده [English]

Speaking of curriculum, very often we think of some exact, preplanned curricula determined for schools in advance. However in the new approach called Emergent Curriculum, all the beneficiaries including students, teachers, parents , society and all of whom are considered protagonists play some role in curriculum decision making and formation of learning. In Emergent Curriculum inspired by Reggio Emilia approach there is no a preplanned curriculum, it means teacher and educational system swear by children affect on what they are supposed to learn. In this study, the main research objective was study of formation of Emergent curriculum and documentation of the process. For this purpose, an ethnographical study has been employed. The research carried out in an unofficial school in Tehran- the capital city of Iran. This school has been working since 3 years ago as a research project under supervision of a nongovernmental center. An experienced teacher as well as 35 children participated in our study of which 23 were male and all of them were 7-8 years old. To collect a deep understanding of Emergent Curriculum implementation in the school, observing, listening to and describing interactions in the class, recording events, interviewing the teacher and gathering pupils’ works and school’s documents have been used. Categorizing observations, underscoring main issues, organizing documents and interpreting the data were the main methods of analyzing data. Findings have reported in 3 main groups: teacher’s role in emergent curriculum, project approach’s role in implementing such a curriculum, as well as challenges and future perspectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emergent Curriculum
  • Reggio Emilia Approach
  • Curriculum Implementation