نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از مشکلاتی که امروزه نظام‌های تربیتی موجود در جوامع اسلامی با آن موجه هستند، جزم گرایی و در نتیجه شکاکیت است. این جزم گرایی و شکاکیت می‌تواند جزم گرایی یا شکاکیت علمی، دینی و فلسفی را شامل شود. به واسطه این جزم گرایی و شکاکیت، نظام های تربیتی از یک سو به سمت انحصار گرایی در اهداف و برنامه‌های درسی مورد نظر خود سوق می‌یابند و از سوی دیگر به انکار و تردید در برنامه‌های دیگر نظام‌های تربیتی روی می‌آورند. در این مقاله، بعد از توصیف و تبیین معنی، مفهوم و نوع شناسی جزم گرایی و شکاکیت، اثرات جزم گرایی و شکاکیت در نظام های تربیتی جوامع اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت بعضی شیوه‌ها و رویکردهای مربوط به حل این معضل پیشنهاد شده است.

واژه های کلیدی: جزم اندیشی، شکاکیت، نظام تربیتی، جوامع اسلامی، معضلات

عنوان مقاله [English]

Dogmatism and Skepticism: A Problem of Educational Systems in Islamic Societies

نویسنده [English]

  • Seyed Mahdi Sajjadi

چکیده [English]

One of the problems that the educational system in Islamic countries encountered with them is dogmatism and consequently skepticism .This dogmatism and skepticism can be scientific, religious or philosophical. Due to these dogmatism and skepticism, educational systems go toward exclusivism in its educational goals and curriculum, or also go toward doubt or negation of the other educational programs and curriculum. In this paper, after of description and explaining of the mean, concept and typology of dogmatism and skepticism we try to analysis of the effects of dogmatism and consequently skepticism in educational systems in Islamic countries and finally try to present some approaches and procedures for solving those problems.

Keywords
Dogmatism, Skepticism, Educational system, Islamic societies, Problems