دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
مبانی فلسفی و روان شناختی تعلیم و تربیت: بررسی تطبیقی دیدگاه های سهروردی و هوسرل

خسرو باقری نوع پرست؛ محمد زهیر باقری نوع پرست

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1390

https://doi.org/10.22067/fe.v1i2.9568

چکیده
  اصول و روش‌هایی که در تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار می‌گیرند، از مبانی مختلفی سرچشمه می‌گیرند. هدف این مقاله آن است که مبانی فلسفی و روان شناختی تعلیم و تربیت، بر اساس دو دیدگاه مشابه در شرق و غرب مورد بررسی قرار گیرد: فلسفه اشراقی شهاب‌الدین سهروردی و فلسفه پدیدار شناختی ادموند هوسرل. سوال‌های پژوهش ناظر به تعیین مبانی فلسفی ...  بیشتر

تاملی بر آراء و اندیشه های تربیتی برتراند راسل

محسن طالب زاده نوبریان؛ محمدمهدی میرلو؛ حسین موسوی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1390

https://doi.org/10.22067/fe.v1i2.9521

چکیده
  بررسی آراء و اندیشه‌های تربیتی فیلسوفان، یکی از زمینه‌های پژوهشی متداول در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت و مقدمه‌ای برای نقد آنها می‌باشد. در این مقاله، با روشی توصیفی – تحلیلی به معرفی اندیشه‌های فلسفی برتراند راسل و بررسی دیدگاه‌های تربیتی این فیلسوف و ریاضیدان برجسته قرن بیستم پرداخته شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، راسل توجه ...  بیشتر

ویگوتسکی و فریره در آموزش مبتنی بر گفت وگو

منصوره حاج حسینی؛ گلنار مهران

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1390

https://doi.org/10.22067/fe.v1i2.11384

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی وجوه تشابه میان ویگوتسکی و فریره در آموزش مبتنی بر گفت و گو است. برای این منظور، مبانی نظری، مفاهیم مرتبط و نوع آموزش مورد نظر آنها به شیوه تحلیل تفسیری مورد بررسی قرار گرفت و سپس تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها به ویژه در الگوهای آموزشی ارائه شده معرفی شد. بازشناسی وجوه زیربنایی و تبیین برخی مفاهیم مرتبط حاکی ...  بیشتر

جزم گرایی و شکاکیت:معضل نظامهای تربیتی - آموزشی در جوامع اسلامی

سید مهدی سجادی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1390

https://doi.org/10.22067/fe.v1i2.9467

چکیده
  یکی از مشکلاتی که امروزه نظام‌های تربیتی موجود در جوامع اسلامی با آن موجه هستند، جزم گرایی و در نتیجه شکاکیت است. این جزم گرایی و شکاکیت می‌تواند جزم گرایی یا شکاکیت علمی، دینی و فلسفی را شامل شود. به واسطه این جزم گرایی و شکاکیت، نظام های تربیتی از یک سو به سمت انحصار گرایی در اهداف و برنامه‌های درسی مورد نظر خود سوق می‌یابند و از ...  بیشتر

سرمایه فرهنگی و موفقیت تحصیلی: ارزیابی تجربی مدل های نظری

حیدر جانعلیزاده چوب بستی؛ غلامرضا خوش فر؛ مهدی سپهر

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1390

https://doi.org/10.22067/fe.v1i2.10287

چکیده
  در چند دهه گذشته، مفهوم سرمایه فرهنگی در جامعه شناسی آموزش و پرورش منشاء مطالعات علمی فراوانی در سراسر جهان شده است. این مطالعات که عمدتاً براساس دو مدل بازتولید فرهنگی بوردیو و تحرک فرهنگی دیمجیو صورت گرفته است، به نتایج متفاوتی دست یافته اند. این پژوهش با هدف ارزیابی تجربی این مدل ها انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی آموزش هوش هیجانی و راهبردهای یادگیری در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

حسین کارشکی؛ سید امیر امین یزدی؛ غلام حیدر اختراعی طوسی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1390

https://doi.org/10.22067/fe.v1i2.3201

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تاثیر آموزش هوش هیجانی و آموزش راهبردهای یادگیری بر اضطراب امتحان است. بدین منظور تعداد67 نفر از دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر مشهد انتخاب شدند و به تصادف در گروههای سه گانه گواه، هوش هیجانی و راهبردهای یادگیری قرار گرفتند. آزمون اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران (1375) به عنوان ابزار گردآوری ...  بیشتر

تبیین رویکردهای غالب روش‌شناختی پژوهش فلسفه تعلیم و تربیت در ایران و تحلیل روش شناختی رساله‌های دکتری

معصومه کیانی؛ علیرضا صادق زاده قمصری

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1390

https://doi.org/10.22067/fe.v1i2.9657

چکیده
  مقاله حاضر با عنوان "تبیین رویکردهای غالب روش‌شناختی پژوهش در حوزه‌ی فلسفه‌ی تعلیم و تربیت، و نیز تحلیل روش شناختی رساله‌های دکتری در کشور ایران" به تبیین رویکردهای غالب(رویکرد استنتاجی و رویکرد تحلیلی)از زوایای: الف) تعریف فلسفه‌ی تعلیم و تربیت، اهداف و وظایف آن از منظر هر رویکرد، ب) مراحل دستیابی به دانش، ج) ارائه‌‌‌‌‌ی شاخص‌هایی ...  بیشتر