نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، گروه علوم تربیتی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رویکردها و دیدگاه های مطرح در تربیت شهروندی است. تربیت شهروندی حوزه ای مطالعاتی از مبانی اجتماعی و سیاسی تعلیم و تربیت است. این پژوهش از نوع نظری است و در آن از رویکرد توصیفی- تفسیری در تحلیل اطلاعات استفاده شده است. از مهم ترین یافته های این پژوهش این است که دیدگاه های انتقادی، بازسازی اجتماعی و شهروند فرهنگی حامی رویکرد تربیت شهروندی پیشرفت گرا می باشند. دیدگاه شهروندی دموکراتیک متضمن دلالت هایی برای هر دو رویکرد تربیت شهروندی محافظه کار و پیشرفت گرا است و دیدگاه انتقال فرهنگی نیز جهت گیری محافظه کارانه در تربیت شهروندی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political and Social Foundation of Education,Comparative study of citizenship education approaches and perspectives

نویسنده [English]

  • abbas gholtash

چکیده [English]

A field study of social and political foundation of education is citizenship education. The main purpose of this research was to study citizenship education approaches and perspectives. The current research categorized in field of theoretical methods in which a descriptive- interpretive approach was utilized in data analysis. The most important findings of this research was that critical and social reconstruction, cultural citizenship perspectives be in favor of progressive approach and democratic citizenship advocate than two approaches, and cultural transfer be in favor of conservative citizenship education approach

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political and Social foundation
  • Citizenship education
  • Conservative approach
  • Progressive approach