نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی دیدگاه ایمان‌گرایانه کرکگور و آثار و دلالت‌های این دیدگاه در تربیت دینی است. برای این منظور، نخست منطق ترجیح موضع ایمان‌گرایی بر سایر رویکردهای تربیت دینی تشریح شد. آنگاه با تکیه بر مواضع کرکگور در باب هستی‌مندی، ایمان و سپهرهای زندگی یا مراحل هستی‌مندی انسان مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه، براساس این مواضع تصریح شده است که از دید کرکگور برای رسیدن به تربیت دینی مناسب، متعلم لاجرم باید ویژگی‌هایی نظیر فردیت و آزادی انتخاب را کسب نماید، تا یاری‌رسان او در انتخاب ساحت ایمانی باشد. از این رو، پیش از پرداختن به تربیت دینی، به تربیت عمومی بر اساس سه اصل شناخت، آزادی و فردیت پرداخته شده است. در بخش تربیت دینی نیز بر اساس ویژگی‌های ساحت دینی به سه اصل سیر انفسی، شورمندی و جهش توجه شده است. متعلم در این نوع تربیت به دنبال یافتن اشتیاق لازم است و سعی دارد برای رسیدن به مراحل بالای ایمان به جهش ایمانی بپردازد. بنابراین، چنین استدلال شده است که تربیت دینی بر طبق دیدگاه کرکگور باید بر خود «باور» تاکید کند و از ابتنای ایمان بر روشهای آفاقی پرهیز نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Religious Education based on Kierkegaard paradoxical beliefs

نویسندگان [English]

  • ali khaleghkhah
  • tahereh javidi kallate jafar abadi
  • bakhtiar shabani varaki
  • jahangir masoudi

چکیده [English]

The main purpose of this paper is an exploration of the Kierkegaard's fideistic stance and its implications for the religious education (RE). Accordingly, based on the Kierkegaard theory of the spheres of existence, faith and life, it is argued that the sprite of religious belief and religious behavior require individuality and freedom of choice to get help in selection of credo. From this on, before delving into the RE, has been paid to public education based on three principles of discrimination, freedom and individuality. RE in the religious sphere based on three principal features spirits, enthusiastic and mutation is given. It means that one, in the sphere, pursues to find a graver enthusiasm to demonstrate the high level of faith. Therefore, it is elucidated that the religious education upon the Kierkegaard's theory focuses on "religious belief" itself rather than rational alternative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious education
  • fideism
  • Kierkegaard