نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی فلسفه اخلاق ابن‌سینا با هدف تبیین ماهیت اجتماع و چگونگی شکل گیری اخلاق اجتماعی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل محتوا بهره گرفته شد. در این پژوهش آثار اخلاقی ابن سینا مورد تحلیل قرار گرفت و دیدگاه او در فلسفه اخلاق به عنوان نسبیت گرایی-واقع گرایی ملایم در نظر گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در جنبه تربیت اخلاقی، استنتاج حیات معقول (عقلانی/عقلایی) به منزله هدف غایی تربیت اخلاقی و پالایش دیدگاه های عقلایی اخلاقی، هدف واسطه ای آن خواهد بود. همچنین، یک اصل اساسی در تربیت اخلاقی ابن سینا بر مشارکت اجتماعی به عنوان بستری برای تحقق فضایل اخلاقی دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of Elements of Avicenna`s Ethical- Social Philosophy and Implications for Moral Education

نویسندگان [English]

  • razieh birouni kashani
  • khosrow bagheri
  • fatemeh zibakalm mofrad

چکیده [English]

The main purpose in this essay is investigation Avicenna`s ethical philosophy with explain the nature of social and how to build social ethics. The method of this study is content analysis of Avicenna’s ethical works. In this research analyze ethical works of Avicenna and It is suggested that Avicenna’s view on philosophy of ethics be called moderate relativism/realism. The results indicate that in aspect of moral education derivation of rational life as ultimate goal for moral education, and purification of rational-ethical view will be its medial target. Also, Social cooperation is an essential principle in Avicenna`s moral education views and has been recognized as a context for actuality of ethical virtues

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral purification, social cooperation