نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی این مقاله بازاندیشی در رویکردهای متداول برنامه فلسفه برای کودکان و ارائه رویکردی نو برای این برنامه براساس نظریه انتگرال ویلبر است. این دیدگاه متضمن چهار کوادرنت است و می تواند به عنوان یک هولون در نظر گرفته شود. به اعتقاد ویلبر، همه ابعاد واقعیت باید به عنوان یک کل مورد نظر قرار گیرد. براساس نظریه انتگرال در این مقاله فلسفه برای کودکان به عنوان یک هولون با چهار ساحت مرتبط به هم مورد بررسی قرار گرفته است. در نتیجه این برنامه به منزله یک فرایند شبیه روش سقراطی و اجتماع پژوهشی مورد نظر لیپمن است، همچنین، رویکردی تاریخی است آنگونه که گُردر در «دنیای سوفی» دنبال می کند و داستان فلسفی جهان شمولی است آنگونه که فیشر در کتاب «داستان هایی برای فکر کردن» و پیکمال در اثر «حکایت های فلسفی» جهان به آن پرداخته اند و در نهایت برنامه ای است فرهنگ وابسته نظیر آنچه متفکر دانمارکی یسپرسن خاطر نشان می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Integral approach to philosophy for children (p4c)

نویسندگان [English]

  • ahmad akbari
  • Tahereh Javidi Kalatehjafarabadi
  • Bakhtiar Shabani Varaki
  • Mohammad Taghavi

چکیده [English]

The main purpose of this paper is a reflection on common approaches to P4C and offering an alternative to the program based on Wilber theory of integral. Accordingly, it is argued that the alternative contains four quadrants and could be considered as a Holon. For Wilber all aspects of the reality should be counted as a whole. In this view, philosophy for children is a process like Socratic methods and research community as introduced by Lipman; is a historical approach as it could be found in the Gaarder's work, “Sophie's world”; is a philosophical story as elucidated in the Fischer's book entitled: “stories for thinking” and Piquemal work "the story of the philosophical world”; and is a cultural bounded program as enlightened by one of P4C leader in Danmark, Jespersen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy for Children
  • Process approach
  • Content approach
  • Integral theory