نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، ارائه طبقه بندی مفهومی جدید و جامع معطوف به مأموریت مربی در تربیت دینی است. برای این منظور به بررسی اجمالی و نقد رویکردهای برگرفته از مبانی‏ تعلیم و تربیت اسلامی که در فضای معرفتی متفکران داخلی‏ و به صورت دسته بندی تنظیم شده‏اند، پرداخته شد. برای دست‌یابی به این هدف، از روش پژوهش تحلیلی- نظری بهره گرفته شد. نظر به نتایج حاصل از این پژوهش، در طبقه بندی جدید، دو رویکرد کلان وظیفه گرا و نتیجه گرا مورد نظر قرار گرفت. سرانجام، با تبیین تطابق و سازواری مبانی دیدگاه وظیفه گرا (در مقابل رویکرد نتیجه گرا) با نگرش اسلامی، این رویکرد به عنوان موضعی مقبول برای مربی در تربیت دینی معرفی شد. بر اساس این دیدگاه ، مبنا انجام وظیفه بر طبق اصول از سوی مربی، در مسیر تربیت است و عدم دست‌یابی به نتایج مطلوب به عنوان ناکارآمدی کوشش‌های تربیتی مربی در نظر گرفته نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critique of the Existing Classifications of Approaches to Religious Education: An Alternative Classification

نویسندگان [English]

  • marzieh movahhedi mohasel tosi 1
  • Mahmood Mehrmohamahi 1
  • Alireza Sadeghzadeh 1
  • Hasan Naghizadeh 2

چکیده [English]

The major purpose of the present this study is to reviews the classifications of approaches to religious education, and introducing an alternative classification of religious educator theory. To this end, approaches to Islamic education which have been categorized typologically and are associated with the cognitive context of Iranian intellectuals have been studied. In line with this goal, the theoretical-analytic method of inquiry has been employed. Based on the results of the present study, two new major approaches, namely duty-oriented and achievement-oriented were subjected to scrutiny. Finally, the duty-oriented approach whose fundamentals proved adaptable – compared to those of the achievement-oriented one – to the Islamic perspective was accepted as a legitimate and valid approach for the educator in religious education. According to this insight, the basis is performance of duty according to the principles on education way by educator, and failure to achieve optimal results does not mean that the educator’s educational efforts have been ineffective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • curriculum
  • Religious Education Approaches
  • Duty-oriented Approach
  • Achievement-oriented Approach