نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 شهید چمران اهواز

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ، بررسی وتحلیل هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالت های آن برای دستیابی به فرایند خودفهمی، دگرفهمی و باهم فهمی می باشد. برای دست یابی به این هدف از روش پژوهش تحلیلی- استنتاجی بهره گرفته شد. لذا، با بررسی مبانی نظری و تشریح نظریه هرمنوتیک فلسفی به ویژه غیر روشمندی فهم، اهمیت سنت، تاریخ، هنر، زبان، امتزاج افق ها و تعامل در فرایند فهم، الگویی پیشنهاد شد که در آن چگونگی رخداد خودفهمی، دگرفهمی و باهم فهمی نشان داده می‌شود. با این توضیح که خودفهمی با درک سنت خودی، دگرفهمی با شنیدن صدای غیر و در نهایت هم فهمی در قالب تعامل من و تو های پرسشگر (و خیرخواه) محقق می شود. من و توها همزمان در نقش فهمنده و فهماننده عمل نموده و نهایت به فهمی متفاوت تر از افق اولیه خود می رسند. در پایان، تصور این مهم در عرصه تعلیم و تربیت تشریح می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Philosophical Hermeneutics and its Implications for Self-Understanding, Otherness- Understanding and Together – Understanding, in Education

نویسندگان [English]

  • masuod khanjarkhani 1
  • Masoud Safaei Moghadam 2
  • Mohammad Jafar Pakseresht 3

1 univesity of shahid chamran

2 shahid chamran ahvaz

3 shahid chamran ahvaz

چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the philosophical hermeneutics of Gadamer، and show its implications for the attainment of self-understanding، Otherness- understanding and together – understand in education. To achieve this objective، descriptive research methods and conceptual analysis of the qualitative research approach was used In. this study، the theoretical foundations and philosophical hermeneutics theory explanation – especially، non-methodic understanding of the importance of tradition، history، art، language، fusion of horizon and conversation in the process of understanding - it was proposed a model in which the occurrence of Otherness- understanding and together – understand Is in education. According to the above the researchers designed a diagram that show، understanding event to a cycle. That first step is self-understanding، two steps is otherness understanding and final together understands. Frist step due than traditional، second step to conversation between I and thou، and together understanding with fusion of horizon. I and thou، simultaneous، are learner and instructor. But both (horizons) are deferent and larger than before. In the end Imagine the idea in education is described.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • self-understanding
  • otherness understanding
  • together – understanding
  • philosophical hermeneutics
Cubukcu, F. (2012). Gadamer philosophical hermeneutics on education. Journal of education and instructional studies in the world. 2(2), 109-116.
Farhadpour, M. (1992). Depressed Reasons: Tips on Weber. Journal of culture. 20, 113-172.
Gadamer, H. G. (2001). Education is self-education. Translated by John Cleary and Padraig Hogan. Journal of Philosophy of Education, 35(4), 529–538.
Gadamer, H. G. (2006). Truth and Method. Translated by: J. Weinsheimer and D. G. Marshal. Second, Revised Edition. London. New York. Continuum.
Odenstedt. A‌ (2008). Hegel and Gadamer on Bildung. The Southern Journal of Philosophy. Vol. XLVI. PP: 559-580.
Sung. W (2001). Dialogue in Philosophical Hermeneutics. Institute of European and American Studies, Academia Sinica. 31(2), 231-285.
Taheri, R. (2010). Gadamer's hermeneutics aesthetic. Tehran: Nigha