دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
1. واکاوی اشکال خلاقیت دانشگاهی و بسط مدل دانشگاه خلاق

سید هدایت اله داورپناه؛ رضا هویدا؛ رونالد بارنت؛ عبدالرسول جمشیدیان

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 5-27

http://dx.doi.org/10.22067/fedu.2021.31362.0

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، واکاوی اشکال خلاقیت دانشگاهی و بسط مدل دانشگاه خلاق بوده است. برای دست‌یابی به این هدف از دو روش مرور نظام‌مند و بسط مفهومی بهره گرفته شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که طبق دیدگاه بارنت (2020) ایده خلاقیت دست‌کم در پنج سطح از دانشگاه مؤثر است و تنها زمانی به‌طور کامل محقق می‌شود که هر پنج سطح تحقق یابد. این پنج ...  بیشتر

2. تأملی درباره روایت‌های فرهنگی اثرگذار بر آموزش عالی ایران: تلفیق یا التقاط

حجت صفارحیدری

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 28-45

http://dx.doi.org/10.22067/fedu.2021.31670.0

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی تعارضات میان روایت­های تأثیرگذار بر آموزش عالی ایران است که در چند دهه اخیر، سیاست­های فرهنگی را تحت تأثیر قرار داده است. سیاست­های فرهنگی در دانشگاه­های ایران دست­کم تحت تأثیر سه نوع روایت استعلایی-دینی، ایدئولوژیک و بازاری بوده است. تلاش برای تلفیق این روایت­های سه­گانه، به‌خوبی در دو سند «تحول ...  بیشتر

3. رویکردهای مختلف به تدریس نظریه ها در برنامه درسی آموزش عالی

مقصود امین خندقی؛ اعظم محمدزاده قصر

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 113-129

http://dx.doi.org/10.22067/fedu.v9i1.71686

چکیده
  نظریه و نظریه پردازی اهمیت و نقش انکارناپذیری در حیات و ممات آموزش عالی بر عهده دارد؛ اما در این میان، اکثر دانشجویان احساس می کنند که در کلاس درس نظریه ها، وارد یک دنیای کاملا علمی، شاعرانه و دور از عمل شده اند. برخی استادان هم با این تصور که دروس مربوط به نظریه ها، جزء دروس غیرفنی، غیرعملی و کاملاً حفظی هستند، دانشجویان بیشتری را در ...  بیشتر

4. شبکه‌های اجتماعی دانشجویی در فرایند یادگیری- نوآوری: مرور نظام‌مند مقاله‌های علمی- پژوهشی (95-1385)

امین باقری؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ مقصود فراستخواه؛ اباصلت خراسانی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 92-115

http://dx.doi.org/10.22067/fedu.v8i1.66921

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در فرایند یادگیری- نوآوری دانشجویان در مقاله‌های علمی- پژوهشی مرتبط می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش مرور نظام‌مند بهره گرفته شد که برمبنای مفهوم نظری «شبکه یادگیری- نوآوری»، جست‌وجو در مقاله‌ها و ترکیب و بررسی یافته‌ها صورت گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه شامل مجموعه مقاله‌های ...  بیشتر

5. دانشگاه ایرانی و مناقشه هویتی- کارکردی: در جستجوی الگوی گم‌شده

غلامرضا ذاکرصالحی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 27-46

http://dx.doi.org/10.22067/fedu.v7i1.65181

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، بازنمایی مناقشه‌ای هشتادساله پیرامون دانشگاه ایرانی است که نگارنده ریشه‌های آن را در ضعف هویتی می‌داند. ضعف‌هایی که در دو قلمرو تداوم و تمایز خود را نشان می‌دهند و سپس منجر به فقدان پیگیری یک الگوی مشخص می‌شوند. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش اسنادی- تحلیلی جهت معرفی چهار الگوی شناخته ‌شده آموزش عالی یعنی ...  بیشتر