نویسنده = جاویدی جاویدی
استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 65-92

10.22067/fe.v3i1.18330

رضا محمدی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ طاهره جاویدی؛ جهانگیر مسعودی


رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c)

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391

10.22067/fe.v2i2.12764

احمد اکبری؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ محمد تقوی


روند تحول تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 011، شماره 2، اسفند 1389

10.22067/fe.v11i2.2524

طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ افسانه عبدلی