کلیدواژه‌ها = هابرماس
کاربست نظریه انتقادی در چرخه سیاست‌گذاری آموزش‌وپرورش

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 73-94

10.22067/fedu.2023.81563.1255

الهه ولی زاده؛ روح اله اسلامی


واسازی مفهوم «تفاوت‌های فردی دانش آموزان» و نقد آن از منظر رویکرد بازسازی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 69-82

10.22067/fe.v6i1.51060

علی کریمی گیلده؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ سید مهدی سجادی؛ خسرو باقری نوع پرست


اصول و روش‌های تربیت اجتماعی مبتنی بر نظریه کنش ارتباطی هابرماس

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 5-28

10.22067/fe.v4i2.30243

آزاد محمدی؛ خسرو باقری نوع پرست؛ فاطمه زیباکلام