نویسنده = بختیار شعبانی ورکی
تبیین تربیت گفتگو محور در نظریه انتقادی مقاومت: مطلوبیت و امکان تحقق آن در نظام آموزشی ایران

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 85-104

10.22067/fedu.v9i2.80824

ملیحه رجائی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ بختیار شعبانی ورکی


سازواری یا ناسازواری تربیت و سیاست؛ خوانش انتقادی نظریه‌های فضیلت‌گرایی، قدرت‌گرایی و انتقادی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398

10.22067/fedu.v9i1.74829

مجتبی همتی فر؛ بختیار شعبانی ورکی؛ جمیله علم الهدی؛ شریف لک زایی


نقد و توسعه‌ دلالت‌های تربیتی در- جهان- هستن از نظر هایدگر

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 69-94

10.22067/fe.v4i2.34297

رزیتا ابوترابی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ جهانگیر مسعودی


استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 65-92

10.22067/fe.v3i1.18330

رضا محمدی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ طاهره جاویدی؛ جهانگیر مسعودی


تربیت ‌دینی بر اساس باورهای متناقض ‌نمای کرکگور

دوره 2، شماره 1، مرداد 1391

10.22067/fe.v2i1.11569

علی خالق خواه؛ طاهره جاویدی کلاته جعفر آبادی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ جهانگیر مسعودی