دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
بررسی میزان و عوامل موثر بر قابلیت درک واژگان محیط رابط نرم‌افزارهای جامع کتابخانه‌ای فارسی

محمد ابراهیمی پور؛ فتاحی فتاحی؛ داورپناه داورپناه

دوره 08، شماره 3 ، اسفند 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i3.2036

چکیده
  پژوهش حاضر به روش پیمایشی به بررسی میزان درک کاربران از واژگان محیط رابط فهرست‌های رایانه‌ای سیمرغ و پارس آذرخش به دو شیوه عینی و ذهنی پرداخته است. جامعه پژوهش متشکل از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه‌های فردوسی مشهد و شیراز بودند. اطلاعات از طریق پرسشنامه و از یک نمونه 380 نفری جمع‌آوری شد که 275 نفر (4/72%) از آن‌ها به پرسشنامه ...  بیشتر

بررسی معیارهای قضاوت ربط در فضای الکترونیکی

داورپناه داورپناه؛ رمضانی رمضانی

دوره 07، شماره 1 ، اسفند 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i1.1829

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی در پی شناسائی معیارهای ذهنی و عینی مورد استفاده دانشجویان برای قضاوت درباره ربط مدارک بازیابی شده توسط موتورهای کاوش می باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی است که در سالهای 80 تا 82 در این دانشگاه ثبت نام نموده اند. حجم نمونه ای به بزرگی 335 نفر بر اساس جدول مورگان و با استفاده ...  بیشتر

بررسی وضعیت وب سایت های ایرانی براساس معیارهای عمومی ارزیابی

محمد ابراهیمی پور؛ داورپناه داورپناه

دوره 05، شماره 2 ، آبان 1383

https://doi.org/10.22067/fe.v5i2.1997

چکیده
  Iranian websites were investigated based on website evaluating criteria including: sponsors, types, aims, subjects, domains, languages, accessibility, updating, links, facilities and services. 265 Websites surveyed in this study were selected from The "Directory of famous Iranian websites and famous foreign sites on the web", Iran Digest web directory, and three search engines (Google, Yahoo, Lycos). Findings showed that 54.7% of Iranian websites were in English, and 56.6% had links to other websites. Most of the websites were based in Tehran, and were accessible directly and freely. Findings also ...  بیشتر