کلیدواژه‌ها = نظام آموزشی ایران
از پذیرش تا شورش؛ نگاهی واسازانه بر سیاست‌های اقتباس آموزشی در ایران معاصر

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 5-26

10.22067/fedu.2021.70030.1039

علی وحدتی دانشمند؛ شهین ایروانی؛ خسرو باقری نوع پرست


تبیین تربیت گفتگو محور در نظریه انتقادی مقاومت: مطلوبیت و امکان تحقق آن در نظام آموزشی ایران

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 85-104

10.22067/fedu.v9i2.80824

ملیحه رجائی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ بختیار شعبانی ورکی