دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)

1. مطالعه تطبیقی آراء تربیتی ژان پیاژه و متیو لیپمن با تاکید بر برنامه آموزش فلسفه برای کودکان

اکرم شوشتری؛ مسعود صفایی مقدم؛ منصور مرعشی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 5-26

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v3i1.17455

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه آراء تربیتی پیاژه و لیپمن با تاکید بر برنامه آموزش فلسفه برای کودکان می‌باشد. در اواخر دهه 1960 در آمریکا، پرفسور متیو لیپمن، استاد دانشگاه مونتکلیر، برنامه‌ای با عنوان فلسفه برای کودکان طراحی و ارائه کرد که بر اساس آن، بهترین زمان برای شکل گیری مهارت‌های تفکر در کودکی و از طریق روش‌های تأمل محور ...  بیشتر

2. اصول و روش‌های تربیت اجتماعی مبتنی بر نظریه کنش ارتباطی هابرماس

آزاد محمدی؛ خسرو باقری نوع پرست؛ فاطمه زیباکلام

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 5-28

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v4i2.30243

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی مبانی گفتگو از نظر هابرماس و تعیین اصول و روش‌های تربیت اجتماعی متناظر با این مبانی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل مفهومی پیش رونده بهره گرفته شد. در این پژوهش با بررسی مبانی نظری و تشریح و توضیح نظریه انتقادی و تحلیل نظریه کنش ارتباطی هابرماس یازده اصل تربیتی و سیزده روش تربیتی به دست ...  بیشتر

3. برنامه درسی پست مدرن در بوته نقد

مقصود امین خندقی؛ سیدعلی قادری

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 5-29

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v5i1.28345

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی اثرات و نقد کارکردهای پارادایم پست مدرنیسم در حوزه برنامه درسی و قلمروهای معرفتی آن می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش تحلیلی- استنتاجی بهره گرفته شد. یافته‌های به دست آمده از بررسی دیدگاه‌های متفکران مدافع و منتقد این جریان فکری حاکی از آن است که هر چند پست مدرنیسم، روح جدیدی را در کالبد مطالعات ...  بیشتر

4. نقد تعلیم و تربیت مدرن با بازخوانی اندیشه‌های تربیتی هنا آرنت

محمد خضری اقدم؛ دکتر سید مهدی سجادی؛ دکتر عباس منوچهری؛ دکتر علیرضا صادق زاده قمصری

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 5-22

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v5i2.47296

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، نقد تربیت مدرن در پرتو اندیشه های تربیتی هانا آرنت می باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شد. به صورتی که نخست، ضمن گذری بر اندیشه هانا آرنت، مفهوم و جایگاه تربیت در اندیشه او بررسی‌شده، سپس، در پرتو اندیشه‌های تربیتی ایشان به‌نقد تربیت مدرن پرداخته‌شده و در آخر مؤلفه‌های تربیتی مطلوب ...  بیشتر

5. نقد دیدگاه های هری فرانکفورت و چارلز تیلور در مورد انتخاب‌گری آدمی بر اساس نظریه اسلامی عمل و پیامدهای آن در تربیت

محمدرضا مدنی فر؛ خسرو باقری؛ فاطمه زیباکلام؛ علی رضا صادق زاده

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 5-22

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v6i1.51670

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی و نقد مفهوم انتخاب‌گری آدمی در بستر اندیشه‌های هری فرانکفورت و چارلز تیلور بر مبنای نظریه اسلامی عمل است. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل مفهومی و استنتاج بهره گرفته شد. فرانکفورت در تفکیک امیال آدمی معتقد است درحالی‌که امیال مرتبه اول، امیالی موجودند، امیال مرتبه دوم، حاصل موضعی هستند که آدمی ...  بیشتر

6. موانع معرفت‌شناختی نزد گاستون باشلار و پیامدهای تربیتی آن در آموزش علم

موسی توماج ایری؛ ایرج نیک سرشت

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 5-24

http://dx.doi.org/10.22067/fedu.v7i2.69172

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی مشکلات معرفت‌شناختی یادگیری مفاهیم علوم تجربی توسط دانش‌آموزان می‌باشد. برای این منظور از مفهوم موانع معرفت‌شناختی و روش روانکاوی معرفت عینی موردنظر گاستون باشلار بهره گرفته شد. روش روانکاوی معرفت عینی دارای سه وجه عمدۀ روانکاوانه، معرفت‌شناختی و تاریخی است. روانکاوی معرفت عینی، با لحاظ این وجوه، به ...  بیشتر

7. دیدگاه بوردیو در باب میدان آموزش: فراسوی دیدگاه های تضاد و کارکردگرایی

فردین محمدی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 5-25

http://dx.doi.org/10.22067/fedu.v9i1.73557

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی نظریه بوردیو در باب میدان آموزش و تفاوت آن با سایر رویکردهای رایج جامعه­شناسی آموزش‌وپرورش می­باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش اسنادی بهره گرفته شد و از این طریق آثار نظری و تجربی بوردیو و سایر نظریه­پردازان و پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفت. یافته­های به دست آمده حاکی از آن است که بوردیو نگاهی ...  بیشتر

8. نظام تربیت و خود: از آرمان تکوین خود اصیل تا واقعیتی بنام شبه خود

مرضیه عالی؛ نرگس سجادیه

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 5-21

http://dx.doi.org/10.22067/fedu.v9i2.74530

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، بررسی فاصله گرفتن نظام‌های آموزشی از هدف تعالی خویشتن و خودمختاری از دیدگاه فوکو می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل مفهومی و استنتاجی بهره گرفته شد. بنابر نتایج به دست آمده، مهم‌ترین تمایزهای خویشتن اصیل با خویشتن کاذب در حال تحول و انعطاف است. درحالی‌که خویشتن اصیل، همواره پروژه‌ای در حال تکامل و ...  بیشتر

9. بازتولید قلمرو: گفتمان پارادکسیکال اصلاحات در نظام تربیتی ایران

سید مهدی سجادی

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 5-32

http://dx.doi.org/10.22067/fedu.v10i1.86747

چکیده
  آنچه که تاکنون علیرغم اصلاحات گسترده در نظام تعلیم و تربیت ایران ، موجب شده است تا نظام تربیتی ایران همچنان ناکارآمد باشد، غلبه نوعی گفتمان بر اقدامات اصلاحی است که بیشتر به بازتولید قلمروهایی منجر شده­اند که خود مانع ظهور اصلاحات واقعی در نظام تربیتی به حساب می آیند. وجه پارادکسیکال گفتمان حاکم بر این اقدامات این است که از یک سو هدف ...  بیشتر

10. واکاوی اشکال خلاقیت دانشگاهی و بسط مدل دانشگاه خلاق

سید هدایت اله داورپناه؛ رضا هویدا؛ رونالد بارنت؛ عبدالرسول جمشیدیان

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 5-27

http://dx.doi.org/10.22067/fedu.2021.31362.0

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، واکاوی اشکال خلاقیت دانشگاهی و بسط مدل دانشگاه خلاق بوده است. برای دست‌یابی به این هدف از دو روش مرور نظام‌مند و بسط مفهومی بهره گرفته شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که طبق دیدگاه بارنت (2020) ایده خلاقیت دست‌کم در پنج سطح از دانشگاه مؤثر است و تنها زمانی به‌طور کامل محقق می‌شود که هر پنج سطح تحقق یابد. این پنج ...  بیشتر

11. جایگاه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

مجتبی بذرافشان مقدم؛ مریم شوقی؛ راحیل رحمان خواه

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 23-43

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v5i2.47771

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی و نقد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از بعد نظارت و راهنمایی می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل محتوا بهره گرفته شد. برای این منظور با رجوع به ادبیات نظری، مؤلفه‌های اصلی و زیر مولفه های نظارت و راهنمایی تعلیماتی شناسایی شدند، سپس برمبنای آن متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد تحلیل قرار ...  بیشتر

12. مبانی و اصول اخلاق اسلامی: ارتباط معلم با دانش آموزان

مسعود صفایی مقدم؛ بهاالدین رحمانی؛ محمدجعفر پاک سرشت؛ سیدمنصور مرعشی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 23-45

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v6i1.36765

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی مبانی و اصول اخلاق اسلامی در ارتباط معلم با دانش آموزان می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیلی- استنتاجی بهره گرفته شد. بر پایه نتایج به دست آمده، نخست هشت اصل اخلاقی مربوط به ارتباط معلم با دانش آموزان از متون دینی و تربیتی اسلام استنتاج شدند. این اصول عبارتند از: صداقت و درستکاری، تواضع و فروتنی، ...  بیشتر

13. از پرسش های متخیلانه تا آفرینش های خلاقانه

نامدار ابراهیمی؛ محمود مهرمحمدی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 29-50

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v4i2.38493

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تبیین و تشریح دو رویکرد تربیتی پرسش محور و پاسخ محور و پیامدهای این دو رویکرد بر رفتارهای متخیلانه و خلاقانه کودکان می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش توصیفی– تحلیلی بهره گرفته شد. در این راستا، روابط میان پرسشگری، تخیل و خلاقیت مورد تحلیل قرار گرفته و نقش رویکردهای تربیتی مختلف در تقویت یا تضعیف این ویژگی ...  بیشتر

14. ماهیت دانش تدریس و دانش معلمان: مقایسه دیدگاه شولمن و فنسترماخر

احمدرضا فاضلی؛ محمود مهرمحمدی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 30-46

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v5i1.22259

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی و مقایسه دیدگاه‌های دو صاحب نظر در زمینه دانش پایه تدریس و دانش معلمان، لی شولمن و گری فنسترماخر می‌باشد. شولمن اشکال دانش تدریس را شامل انواع دانش گزاره‌ای (موضوعی)، دانش موردی و دانش راهبردی می‌داند و دانش پایه تدریس و دانش معلمان را شامل طبقه‌های مختلف دانش محتوایی، دانش محتوایی- تربیتی، دانش عمومی تربیتی، ...  بیشتر

15. تحلیل تاریخی Currere به معنای گذر زندگی نامه ای در آثار نوفهم گرایی

مصطفی قادری

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 44-61

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v5i2.40967

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، مطالعه تاریخی معنای Currere در آثار نوفهم گرایی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل گفتمان بهره گرفته شد. واحد تحلیل گفتمان جمله و سطح تحلیل گفتمان در سطح تفسیر تعیین شد. با توجه به سؤال‌های پژوهش، داده‌ها در چهار سطح معانی Currere، روش‌های Currere، مراحل Currere و بار سیاسی- اجتماعی Currere در آثار نوفهم گرایی طبقه‌بندی ...  بیشتر

16. ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی

مقصود امین خندقی؛ اعظم زرقانی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ نعمت الله موسی پور

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 46-68

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v6i1.53752

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط میان دانش نظری و عملی معلمان در هر یک از پارادایم های اجرای برنامه درسی است. بر مبنای سه نوع پارادایم حوزه مطالعاتی برنامه درسی که با مطمح نظر قرار دادن نسبت میان نظریه و عمل شکل گرفته است، به بیان سه نوع رابطه میان دانش نظری و دانش عملی مورد نیاز معلمان در تدریس پرداخته شده است. این سه نوع رابطه، در دل ...  بیشتر

17. استلزام های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری هستی شناختی

رضا محمدی چابکی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 47-70

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v5i1.44386

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ارائه برخی استلزام های طرح و تدوین نظریه تربیتی با توجه به مؤلفه‌های هستی شناختی پارادایم پیچیدگی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، با بهره گیری از روش های فلسفی، نخست با نقد نحوه اثرگذاری مؤلفه‌های هستی شناختی پارادایم سادگی (واقع گرایی ساده، علیت خطی، تعین‌گرایی) بر نظریه‌های تربیتی معاصر، به معرفی مؤلفه‌های ...  بیشتر

18. واکاوی جایگاه مفهوم «بازی» در هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالت‌های آن برای حصول آگاهی/ فهم

مظهر بابایی؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی همراه؛ امیر نصری

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 51-68

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v4i2.23829

چکیده
  چکیده : هدف اصلی این پژوهش ، بررسی وتحلیل مفهوم«بازی» در هرمنوتیک فلسفی گادامر، و نشان دادن دلالت های آن برای حصول فرایند آگاهی/فهم ،در تربیت می باشد. برای دست یابی به این هدف از روش پژوهش های توصیفی و تحلیل مفهومی ،از رویکردهای پژوهش کیفی استفاده شد . یافته ها ی حاصل ازاین پژوهش نشان داد که استفاده از نظریه ی بازی گادامر، و به تبع ...  بیشتر

19. بررسی مبانی نظری تربیت اخلاقی در حلقه کندوکاو اخلاقی

روح‌الله کریمی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 62-87

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v5i2.47346

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تبیین مبانی نظری تربیت اخلاقی در حلقه کندوکاو اخلاقی می‌باشد. با این توضیح که حلقه کندوکاو اخلاقی به مثابه رویکرد خاص برنامه فلسفه برای کودکان در حوزه تربیت اخلاقی چگونه ممکن است موجب رشد اخلاقی کودکان و نوجوانان شود. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل محتوا و روش تحلیل و استنتاج منطقی بهره گرفته شد. بنابراین، ...  بیشتر

20. نقد و توسعه‌ دلالت‌های تربیتی در- جهان- هستن از نظر هایدگر

رزیتا ابوترابی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ جهانگیر مسعودی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 69-94

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v4i2.34297

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، نقد و بررسی دلالت‌های تربیتی در- جهان- هستن از دیدگاه‌ هایدگر می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش فلسفی بهره گرفته شد. بدین ترتیب، نخست به در- هستن و جهانیت جهان از منظر هایدگر پرداخته شد، سپس ابزار و نحوه‌ دسترسی به این جهان و اشیاء و دلالت‌های تربیتی آن مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، به منظور پرداختن ...  بیشتر

21. نقد و بررسی رویکرد سواد اخلاقی از منظر عاملیت انسانی

نرگس سجادیه

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 88-109

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v5i2.49069

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی و نقادی مفهومی جدید در عرصه تربیت اخلاقی به نام سواد اخلاقی است. در سالهای اخیر مفهومی با نام «سواد اخلاقی» مطرح شده و متناظر با آن رویکردی در تربیت اخلاقی شکل گرفته که تلاش دارد با تعریف اخلاق در قالب مفهوم سواد، آن را به مدرسه بازگرداند. نوشتار حاضر در نظر دارد تا با تحلیل منطقی و نیز تحلیل زبانی این ترکیب، ...  بیشتر

22. نئولیبرالیسم و تجاری سازی تربیت: چالشی فرا روی تربیت اخلاقی

حمداله محمدی؛ فاطمه زیباکلام

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 95-116

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v4i2.37248

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش نقد تأثیر تجاری‌سازی تربیت بر تربیت اخلاقی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش انتقادی بهره گرفته شد. بررسی چالش‌های اصلاحات تربیتی نئولیبرال برای تربیت اخلاقی با تمرکز بر مطالعه موردی طرح «هیچ کودکی نباید عقب بماند» حاکی از آن است که افزایش رقابت و کاهش فضای مشارکتی، نگاه ابزاری به انسان، تبدیل دانش ...  بیشتر

23. روش‌شناسی ابن خلدون: رهیافتی تاریخی- اجتماعی برای مطالعات تطبیقی در حوزه آموزش و پرورش

حمدالله حبیبی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 110-131

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v5i2.43256

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی روش‌شناسی ابن خلدون در مطالعه واقعیت‌های تاریخی و استنتاج دلالت‌هایی برای آموزش و پرورش تطبیقی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیلی-استنتاجی بهره گرفته شد. ابن خلدون به عنوان یک تاریخ‌نویس مسلمان توانست با بهره‌گیری از روش‌شناسی خاص، روش بدیعی را برای بیان تاریخ ارائه کند تا جایی که برخی ...  بیشتر

24. از اثربخشی تا تعالی: گسست نظریه، تحقیق و عمل در برنامه تعالی مدیریت مدرسه

شهین بنی اسد؛ رضوان حسین قلی زاده؛ مقصود امین خندقی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 124-148

http://dx.doi.org/10.22067/fedu.v7i2.67475

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تبیین شکاف نظریه، تحقیق و عمل در برنامه تعالی مدیریت مدرسه با تکیه بر سیر تاریخی جنبش اثربخشی مدرسه از دهه 1960 تاکنون می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش اسنادی بهره گرفته شد. مرور رویدادهای تاریخی معطوف به جنبش اثربخشی مدرسه حاکی از توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های صورت گرفته به شکل نظام‌مند برای کاهش شکاف ...  بیشتر

25. بررسی تحول نظریه گاردنر از هوش به ذهن: پنج ذهن برای آینده

اقبال زارعی؛ حسین زینلی پور؛ ابوذر بهروزی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 126-141

http://dx.doi.org/10.22067/fedu.v7i1.59685

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تحول نظریه‌ گاردنر از هوش به ذهن می‌باشد. در مقاله استدلال شده است که بیشتر دیدگاه‌هایی در این زمینه مطرح شده است بر توانایی‌های زبانی و ریاضی تأکید داشتند و به همین دلیل گاردنر آنها را مورد نقد قرار داد و نظریه‌ هوش‌های چندگانه‌ خود را مطرح نمود. او پس از بیست‌وسه سال در سال 2006، نظریه‌ دیگری مطرح نمود و ...  بیشتر