کلیدواژه‌ها = واسازی
از پذیرش تا شورش؛ نگاهی واسازانه بر سیاست‌های اقتباس آموزشی در ایران معاصر

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 5-26

10.22067/fedu.2021.70030.1039

علی وحدتی دانشمند؛ شهین ایروانی؛ خسرو باقری نوع پرست


فلسفه نوشتار از دیدگاه دریدا و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398

10.22067/fedu.v9i1.78918

بهمن کریم زاده؛ مراد یاری دهنوی؛ خسرو باقری نوع پرست؛ حمیدرضا علوی


واسازی مفهوم «تفاوت‌های فردی دانش آموزان» و نقد آن از منظر رویکرد بازسازی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 69-82

10.22067/fe.v6i1.51060

علی کریمی گیلده؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ سید مهدی سجادی؛ خسرو باقری نوع پرست