دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
بررسی تحول نظریه گاردنر از هوش به ذهن: پنج ذهن برای آینده

اقبال زارعی؛ حسین زینلی پور؛ ابوذر بهروزی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 126-141

https://doi.org/10.22067/fedu.v7i1.59685

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تحول نظریه‌ گاردنر از هوش به ذهن می‌باشد. در مقاله استدلال شده است که بیشتر دیدگاه‌هایی در این زمینه مطرح شده است بر توانایی‌های زبانی و ریاضی تأکید داشتند و به همین دلیل گاردنر آنها را مورد نقد قرار داد و نظریه‌ هوش‌های چندگانه‌ خود را مطرح نمود. او پس از بیست‌وسه سال در سال 2006، نظریه‌ دیگری مطرح نمود و ...  بیشتر

دامنه شک و یقین در اندیشه ویتگنشتاین متاخر و پیامده های تربیتی آن در تربیت ذهن نقاد

کمال نصرتی هشی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ خسرو باقری نوع پرست؛ سمیه رادمرد

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 5-26

https://doi.org/10.22067/fedu.v7i1.65296

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، شناسایی مؤلفه‌های شک سازنده در آثار ویتگنشتاین متأخر و پیامدهای تربیتی آن در تربیت ذهن نقاد است. برای دستیابی به این هدف از تحلیل و تفسیر استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده، ذهن نقاد برای شناخت حقیقی می‌بایست شک سازنده داشته باشد که بر پایه دلایل سنجیده می‌شود. آثار شک، بایستی چیزی بیش از اظهار کلامی شک بوده ...  بیشتر

دانشگاه ایرانی و مناقشه هویتی- کارکردی: در جستجوی الگوی گم‌شده

غلامرضا ذاکرصالحی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 27-46

https://doi.org/10.22067/fedu.v7i1.65181

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، بازنمایی مناقشه‌ای هشتادساله پیرامون دانشگاه ایرانی است که نگارنده ریشه‌های آن را در ضعف هویتی می‌داند. ضعف‌هایی که در دو قلمرو تداوم و تمایز خود را نشان می‌دهند و سپس منجر به فقدان پیگیری یک الگوی مشخص می‌شوند. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش اسنادی- تحلیلی جهت معرفی چهار الگوی شناخته ‌شده آموزش عالی یعنی ...  بیشتر

یادگیری در پارادایم پیچیدگی: ماهیت، قلمرو و فرایند

رضا محمدی چابکی؛ پروین بازقندی؛ سعید ضرغامی همراه

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 47-65

https://doi.org/10.22067/fedu.v7i1.65198

چکیده
  هدف اصلی این مقاله تبیین ماهیت، قلمرو و فرایند یادگیری بر اساس پارادایم پیچیدگی می‌باشد. بدین منظور، نخست نظریه‌های سنتی یادگیری با نظر به مبانی فلسفی آن‌ها مرور شده و نحوه شکل‌گیری نظریه ارتباط گرایی در پارادایم پیچیدگی بررسی شد. سپس، ماهیت، قلمرو و فرایند یادگیری بر اساس پارادایم پیچیدگی تبیین شد. در تبیین ماهیت یادگیری در این ...  بیشتر

بررسی و تحلیل اعتراض «تلقینی بودن» حلقۀ کندوکاو اخلاقی

روح‌الله کریمی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 66-83

https://doi.org/10.22067/fedu.v7i1.62228

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و بررسی یک پرسش یا اعتراض به حلقه کندوکاو اخلاقی و تلاش برای پاسخ به آن است. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل محتوا و روش تحلیل و استنتاج منطقی بهره گرفته شد. نظر به اینکه حلقه کندوکاو اخلاقی مخالف تلقین است و در هرمنوتیک فلسفی پیش‌داوری‌ها شرط فهم دانسته شده‌اند، این پرسش مطرح شد که تربیت اخلاقی ...  بیشتر

اندیشه‌های نومعتزله و تعلیم و تربیت

پروانه ولوی؛ احمد دارم؛ محمدجعفر پاک سرشت؛ مسعود صفایی مقدم

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 84-102

https://doi.org/10.22067/fedu.v7i1.63727

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تحلیلی اندیشه‌های نومعتزله و استخراج استلزام‌های تربیتی آن می‌باشد. در این مقاله تصریح شده است که دغدغۀ اصلی نومعتزلیان یافتن عوامل پیشروی و بازسازی دنیای اسلام است. از دیدگاه آنها، اسلام عامل عقب‌ماندگی مسلمانان نیست، بلکه این تفسیرها و فهم‌های نادرست از اسلام و نادیده گرفتن جایگاه عقل است. از مهم‌ترین ...  بیشتر

تبیین مفهوم تقوا از منظر انسان‌شناختی با تأملی در آیات قرآن و دلالت‌های آن در پرورش تقوا

سمیه رام؛ محمود مهرمحمدی؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ ابراهیم طلایی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 103-125

https://doi.org/10.22067/fedu.v7i1.62192

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تبیین مفهوم تقوا از منظر انسان‌شناختی بر اساس آیات قرآن می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل مفهومی استفاده شد و آیاتی از قرآن کریم که ریشه «وقی» در آنها وجود داشت مورد توجه قرار گرفت. بنابر بازتعریف تقوا از منظر انسان‌شناختی و تأملات قرآنی، تقوا عبارت است از: ارزش‌گذاری غایت مدار و مبتنی بر ملاک ترجیح ...  بیشتر