نویسنده = شعبانی ورکی شعبانی ورکی
تبیین و نقد درونی مدل ترکیبی تربیت اخلاقی ناروائز

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 76-95

10.22067/fedu.v10i1.83012

عماد حاتمی گروه؛ ابوالفضل غفاری؛ خسرو باقری نوع پرست؛ بختیار شعبانی ورکی


ظرفیت فرونسیس (عقل عملی) دیوید کار و اراده ایمانی علامه طباطبایی برای اخلاق حرفه‌ای تدریس

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397

10.22067/fedu.v8i2.74555

سمانه امینی مشهدی؛ ابوالفضل غفاری؛ بختیار شعبانی ورکی؛ رضا اکبریان


ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 46-68

10.22067/fe.v6i1.53752

مقصود امین خندقی؛ اعظم زرقانی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ نعمت الله موسی پور


رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c)

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391

10.22067/fe.v2i2.12764

احمد اکبری؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ محمد تقوی


استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت

دوره 011، شماره 1، شهریور 1389

10.22067/fe.v11i1.2522

زنگویی زنگویی؛ شعبانی ورکی شعبانی ورکی؛ فتوحی فتوحی؛ مسعودی مسعودی


جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها

دوره 08، شماره 1، آبان 1386، صفحه 5-33

بذرافشان مقدم بذرافشان مقدم؛ صباغیان صباغیان؛ آراسته آراسته؛ شعبانی ورکی شعبانی ورکی


نسبت میان فرآیند تدبیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 06، شماره 1، آبان 1384

10.22067/fe.v6i1.1845

حسین قلی زاده حسین قلی زاده؛ شعبانی ورکی شعبانی ورکی


THE PHILOSOPHICAL ASPECT OF EDUCATION

دوره 02، شماره 2، تیر 1379

10.22067/fe.v2i2.1467

محمد ابراهیمی پور؛ شعبانی ورکی شعبانی ورکی