دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
بازنمایی مناقشات ناظر بر دو گفتمان توسعه حرفه ای و هویت حرفه ای معلم از منظر مناسبات قدرت

مرضیه کهندل؛ مرتضی کرمی؛ محمدرضا آهنچیان؛ محمود مهرمحمدی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1397

https://doi.org/10.22067/fedu.v8i2.72713

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بازنمایی مناقشات ناظر بر دو گفتمان توسعه حرفه­ای و هویت حرفه­ای معلم از منظر مناسبات قدرت می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش اسنادی- تحلیلی بهره گرفته شد. یافته­های به دست آمده حاکی از آن است که چهار مناقشه عمده حرفه و پیشه، ساختار و عاملیت، مناقشه حرفه‌ای گری و حرفه‌ای گرایی، و بوروکراسی و دموکراسی ...  بیشتر

تبیین مفهوم تقوا از منظر انسان‌شناختی با تأملی در آیات قرآن و دلالت‌های آن در پرورش تقوا

سمیه رام؛ محمود مهرمحمدی؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ ابراهیم طلایی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 103-125

https://doi.org/10.22067/fedu.v7i1.62192

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تبیین مفهوم تقوا از منظر انسان‌شناختی بر اساس آیات قرآن می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل مفهومی استفاده شد و آیاتی از قرآن کریم که ریشه «وقی» در آنها وجود داشت مورد توجه قرار گرفت. بنابر بازتعریف تقوا از منظر انسان‌شناختی و تأملات قرآنی، تقوا عبارت است از: ارزش‌گذاری غایت مدار و مبتنی بر ملاک ترجیح ...  بیشتر

ماهیت دانش تدریس و دانش معلمان: مقایسه دیدگاه شولمن و فنسترماخر

احمدرضا فاضلی؛ محمود مهرمحمدی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 30-46

https://doi.org/10.22067/fe.v5i1.22259

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی و مقایسه دیدگاه‌های دو صاحب نظر در زمینه دانش پایه تدریس و دانش معلمان، لی شولمن و گری فنسترماخر می‌باشد. شولمن اشکال دانش تدریس را شامل انواع دانش گزاره‌ای (موضوعی)، دانش موردی و دانش راهبردی می‌داند و دانش پایه تدریس و دانش معلمان را شامل طبقه‌های مختلف دانش محتوایی، دانش محتوایی- تربیتی، دانش عمومی تربیتی، ...  بیشتر

از پرسش های متخیلانه تا آفرینش های خلاقانه

نامدار ابراهیمی؛ محمود مهرمحمدی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 29-50

https://doi.org/10.22067/fe.v4i2.38493

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تبیین و تشریح دو رویکرد تربیتی پرسش محور و پاسخ محور و پیامدهای این دو رویکرد بر رفتارهای متخیلانه و خلاقانه کودکان می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش توصیفی– تحلیلی بهره گرفته شد. در این راستا، روابط میان پرسشگری، تخیل و خلاقیت مورد تحلیل قرار گرفته و نقش رویکردهای تربیتی مختلف در تقویت یا تضعیف این ویژگی ...  بیشتر

تبیین و نقد مبانی فلسفی مفهوم یادگیری در طرح پایدیا

سمیرا حیدری؛ فاطمه زیبا کلام مفرد؛ خسرو باقری نوعپرست؛ محمود مهرمحمدی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 93-110

https://doi.org/10.22067/fe.v3i1.20100

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش تبیین و نقد مفهوم یادگیری در طرح پایدیا است که بر مبنای دیدگاه مورتیمر آدلر مورد بررسی قرار گرفت. برای دست‌یابی به این هدف از روش توصیفی– تحلیلی استفاده شد. بنابراین، ویژگی‌های یادگیری در ارتباط با محتوای یادگیری، یاددهی، نقش معلم، فعالانه بودن یادگیری در طرح پایدیا، ارتباط یادگیری با سلامت ذهن و یادگیری مادام‌العمر ...  بیشتر

نقد طبقه بندی های موجود از رویکردهای تربیت دینی و ارائه یک طبقه بندی مفهومی جدید

مرضیه موحدی محصل طوسی؛ محمود مهرمحمدی؛ علیرضا صادقزاده؛ حسن نقی زاده

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 137-158

https://doi.org/10.22067/fe.v3i1.20814

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ارائه طبقه بندی مفهومی جدید و جامع معطوف به مأموریت مربی در تربیت دینی است. برای این منظور به بررسی اجمالی و نقد رویکردهای برگرفته از مبانی‏ تعلیم و تربیت اسلامی که در فضای معرفتی متفکران داخلی‏ و به صورت دسته بندی تنظیم شده‏اند، پرداخته شد. برای دست‌یابی به این هدف، از روش پژوهش تحلیلی- نظری بهره گرفته شد. نظر ...  بیشتر

کثرت روش شناسی پژوهش: افول پوزیتیویسم یا مرگ حقیقت؟

محمود مهرمحمدی

دوره 2، شماره 1 ، مرداد 1391

https://doi.org/10.22067/fe.v2i1.10979

چکیده
  خطر فرو افتادن طیف گسترده و شناخته شده پژوهش‌های کیفی به ورطه هولناک انکار حقیقت و هیچ انگاری در لوای عطش آزادسازی فهم، معنا و پژوهش از چنبره، هژمونی و انحصار روش‌های کمّی به خصوص برای جوامع علمی مانند ما که در آستانه شکستن انحصار روش شناختی و توجه به روش شناسی های غیر متعارف هستند، بسیار جدی است. این خطر مبتنی بر حقیقت وجود ویژگی‌های ...  بیشتر

نظرورزی درباره برنامه درسی دبیرستان: گرایش عمومی ، تخصصی یا همگرائی در چارچوب "تخصص گرائی نرم"

محمود مهرمحمدی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1390

https://doi.org/10.22067/fe.v1i1.8816

چکیده
  در این نوشتار ابتدا مقدمه ای در باب چگونگی رویاروئی با اندیشه های به ظاهر آشتی ناپذیر مطرح می شود. این مقمه در واقع رویکرد کلی نویسنده به مواضع تناقض آمیز ناظر به جهت گیری برنامه های درسی دوره متوسطه را آشکار می نماید. پس از آن گذری بر پیشینه بحث خواهیم داشت و در ادامه پیشینه نظری موضوع در خارج از ایران را تحت عنوان مروری بر مواضع پارادوکسیکال ...  بیشتر

بازشناسی مفهوم و تبیین جایگاه تخیل در برنامه‌های درسی و آموزش با تأکید بر دوره ابتدائی

محمود مهرمحمدی

دوره 011، شماره 1 ، شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/fe.v11i1.1854

چکیده
  در این مقاله، نخست به بازشناسی مفهوم تخیل پرداخته شده و معانی گوناگون آن به اجمال مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بحث مقدماتی روشن می‌سازد که شناخت مفهوم تخیل به‌عنوان یک ظرفیت انسانی کار ساده‌ای نبوده و باید به‌عنوان یک پروژة ناتمام برای دست اندرکاران تعلیم و تربیت و خصوصاً سیاست‌گزارانی که به نوآوری و تحول در این عرصة خطیر می‌اندیشند ...  بیشتر