دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

استلزام‌های برنامه‌درسی موسیقی برای نظام آموزش‌وپرورش همگانی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1402

10.22067/fedu.2023.79010.1208

مصطفی صفاپور قوچانی؛ بهروز مهرام


کاربست نظریه انتقادی در چرخه سیاست‌گذاری آموزش‌وپرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1402

10.22067/fedu.2023.81563.1255

الهه ولی زاده؛ روح اله اسلامی


تبیین مفهوم تربیت اجتماعی در دوران کودکی از منظر رویکرد اسلامی عمل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1402

10.22067/fedu.2024.75692.1143

مریم محمدی نعمت آباد؛ نرگس سادات سجادیه؛ خسرو باقری نوع پرست


تحلیلی بر موانع تربیت عقلانی بر پایه نظریه کنش ارتباطی هابرماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22067/fedu.2023.77420.1176

اکرم لطفی زاده؛ رضاعلی نوروزی؛ رضا محمدی چابکی