دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، اسفند 1393 
نقد و توسعه‌ دلالت‌های تربیتی در- جهان- هستن از نظر هایدگر

صفحه 69-94

10.22067/fe.v4i2.34297

رزیتا ابوترابی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ جهانگیر مسعودی