دوره 11 (1400)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
بازتولید قلمرو: گفتمان پارادکسیکال اصلاحات در نظام تربیتی ایران

سید مهدی سجادی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 5-32

https://doi.org/10.22067/fedu.v10i1.86747

چکیده
  آنچه که تاکنون علیرغم اصلاحات گسترده در نظام تعلیم و تربیت ایران ، موجب شده است تا نظام تربیتی ایران همچنان ناکارآمد باشد، غلبه نوعی گفتمان بر اقدامات اصلاحی است که بیشتر به بازتولید قلمروهایی منجر شده­اند که خود مانع ظهور اصلاحات واقعی در نظام تربیتی به حساب می آیند. وجه پارادکسیکال گفتمان حاکم بر این اقدامات این است که از یک سو هدف ...  بیشتر

بسط «علایق علم» و پیامدهای آن برای آموزش علوم طبیعی

موسی توماج ایری

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 33-58

https://doi.org/10.22067/fedu.v10i1.79847

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، بسط علایق علم و بررسی پیامدهای آن برای آموزش علوم طبیعی است. برای این منظور با استفاده از روش‌های توصیف، تحلیل، استنتاج و مفهوم‌پردازی ابتدا به علایق علم نزد هابرماس با سه وجه فنی، عملی و رهایی‌بخش پرداخته می‌شود. سپس رویکرد ماری هسه دربارۀ جنبۀ تفسیری و تأویلی علوم طبیعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از آن، به ...  بیشتر

روش تحلیل مفهومی در تعیین هدفهای تربیتی از دیدگاه ریچارد پیترز: بیان و نقد

طیبه توسلی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 59-75

https://doi.org/10.22067/fedu.v10i1.84045

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، شناخت روش تحلیل مفهومی از دیدگاه ریچارد پیترز، دلالت­های آن در تعیین هدفهای تربیتی و همچنین نقد آن در دیدگاههای مختلف فلسفی و تربیتی است. روش پژوهش استنتاجی-نقدی است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد روش تحلیل مفهوم، اگرچه تاریخی طولانی دارد، نخست در اندیشه­های ویتگنشتاین متأخر مورد توجه قرار گرفته است و فیلسوفان ...  بیشتر

تبیین و نقد درونی مدل ترکیبی تربیت اخلاقی ناروائز

عماد حاتمی گروه؛ ابوالفضل غفاری؛ خسرو باقری نوع پرست؛ بختیار شعبانی ورکی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 76-95

https://doi.org/10.22067/fedu.v10i1.83012

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش تبیین و نقد درونی مدل ترکیبی تربیت اخلاقی از دیدگاه ناروائز می باشد. در مقاله تبیین شده است که ناروائز دو رویکرد تربیت منش و تربیت اخلاقی عقلانی را به منظور ترکیب انتخاب و سپس این دو رویکرد را با توجه به مبانی فلسفی آنها با هم مقایسه کرده و نقاط قوت و ضعف آنها را تبیین نموده است تا بتواند نقاط مثبت آنها را با هم ترکیب ...  بیشتر

تحلیل مفهوم «زندگی خوب» در رویکرد «سعادت گرا» به منظور تدوین هدف های تربیت

مژگان کرد؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی-همراه؛ رمضان برخورداری

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 96-115

https://doi.org/10.22067/fedu.v10i1.84555

چکیده
  هدف این پژوهش، تحلیل مفهوم زندگی خوب در رویکرد سعادت گرا به منظور تدوین هدف­های تربیت می­باشد. سپس بر اساس این تحلیل و در بستر بینش فلسفی به دست آمده از آن، هدف­هایی برای تربیت تدوین­شد. برای دستیابی به این هدف­ها از روش­های تحلیل مفهومی و قیاس عملی فرانکنا استفاده شد. بر اساس نتایج این پژوهش، جهت­گیری­های کلی زندگی خوب سعادت گرا عبارتند ...  بیشتر

نقد درونی نظام آموزشی؛ بازخوانی آرای هگل، مارکس و آدورنو

علی وحدتی دانشمند

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 116-135

https://doi.org/10.22067/fedu.v10i1.87435

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش نقد رویکرد رسمی اصلاحات آموزشی در ایران بوده و در مسیر تحقق، از ایده نقد درونی که نخست از سوی هگل مطرح شده و سپس با تغییراتی از سوی مارکس و فیلسوفان مکتب فرانکفورت بسط و مورد دفاع قرار گرفته است، استفاده شده است. در بخش اول مقاله، اندیشه های هگل، مارکس و آدورنو در باب نقد درونی مورد واکاوی قرار گرفته است. در بخش دوم ...  بیشتر

تحلیل و نقد مفهوم «هویت» در اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

مصطفی مرادی؛ خسرو باقری نوع پرست

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 136-156

https://doi.org/10.22067/fedu.v10i1.81044

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و نقد به­کارگیری مفهوم «هویت» در اسناد تحول (سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مبانی نظری تحول بنیادین)، می­باشد. این مفهوم به لحاظ کمّی و کیفی، حضور چشم­گیری در این اسناد دارد و تعریف تربیت، که محور هرگونه فعالیت تربیتی است، بر این مفهوم استوار شده است. برای دستیابی به این هدف از روش­های تحلیل مفهومی و نقد درونی ...  بیشتر