دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
تبیین و نقد درونی مدل ترکیبی تربیت اخلاقی ناروائز

عماد حاتمی گروه؛ ابوالفضل غفاری؛ خسرو باقری نوع پرست؛ بختیار شعبانی ورکی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 76-95

https://doi.org/10.22067/fedu.v10i1.83012

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش تبیین و نقد درونی مدل ترکیبی تربیت اخلاقی از دیدگاه ناروائز می باشد. در مقاله تبیین شده است که ناروائز دو رویکرد تربیت منش و تربیت اخلاقی عقلانی را به منظور ترکیب انتخاب و سپس این دو رویکرد را با توجه به مبانی فلسفی آنها با هم مقایسه کرده و نقاط قوت و ضعف آنها را تبیین نموده است تا بتواند نقاط مثبت آنها را با هم ترکیب ...  بیشتر

ظرفیت فرونسیس (عقل عملی) دیوید کار و اراده ایمانی علامه طباطبایی برای اخلاق حرفه‌ای تدریس

سمانه امینی مشهدی؛ ابوالفضل غفاری؛ بختیار شعبانی ورکی؛ رضا اکبریان

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1397

https://doi.org/10.22067/fedu.v8i2.74555

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، واکاوی نقش فرونسیس (عقل عملی) و نیز اراده ایمانی در موقعیت‌ها و دوراهه‌های اخلاقی تدریس است که معلمان با آن‎ها مواجه می‌شوند. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش استنتاجی بهره گرفته شد. بنابراین، نخست با تکیه بر دیدگاه های دیوید کار، ظرفیت فرونسیس (عقل عملی) در اخلاق تدریس مورد بحث قرار گرفت. سپس در چارچوب دیدگاه‌های ...  بیشتر

ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی

مقصود امین خندقی؛ اعظم زرقانی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ نعمت الله موسی پور

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 46-68

https://doi.org/10.22067/fe.v6i1.53752

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط میان دانش نظری و عملی معلمان در هر یک از پارادایم های اجرای برنامه درسی است. بر مبنای سه نوع پارادایم حوزه مطالعاتی برنامه درسی که با مطمح نظر قرار دادن نسبت میان نظریه و عمل شکل گرفته است، به بیان سه نوع رابطه میان دانش نظری و دانش عملی مورد نیاز معلمان در تدریس پرداخته شده است. این سه نوع رابطه، در دل ...  بیشتر

رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c)

احمد اکبری؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ محمد تقوی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1391

https://doi.org/10.22067/fe.v2i2.12764

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بازاندیشی در رویکردهای متداول برنامه فلسفه برای کودکان و ارائه رویکردی نو برای این برنامه براساس نظریه انتگرال ویلبر است. این دیدگاه متضمن چهار کوادرنت است و می تواند به عنوان یک هولون در نظر گرفته شود. به اعتقاد ویلبر، همه ابعاد واقعیت باید به عنوان یک کل مورد نظر قرار گیرد. براساس نظریه انتگرال در این مقاله فلسفه ...  بیشتر

طبقه بندی مغالطه های اسکات و پژوهش‌های تربیتی در ایران: ارزیابی روش‌شناختی پژوهش‌های منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان‌شناسی ایران در سال‌های 85-1381

بختیار شعبانی ورکی؛ حسین باغگلی؛ رضوان حسین قلی زاده؛ مرضیه عالی؛ علی خالق خواه

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1390

https://doi.org/10.22067/fe.v1i1.9382

چکیده
  هدف اصلی این مقاله ارزیابی پژوهش‌های تربیتی منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان‌شناسی ایران در بازه زمانی 85-1381، براساس تاکسونومی مغالطه‌های روش‌شناختی اسکات است. بنابراین، این پژوهش با هدف توجیه نقد اسکات انجام شده است. در نتیجه مقالات پژوهشی معتنابهی مورد بررسی قرار گرفتند تا تصویری کلی از وضعیت پژوهش‌های تربیتی در ...  بیشتر

استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت

زنگویی زنگویی؛ شعبانی ورکی شعبانی ورکی؛ فتوحی فتوحی؛ مسعودی مسعودی

دوره 011، شماره 1 ، شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/fe.v11i1.2522

چکیده
  این مقاله به هدف بازشناسی مفهوم و نقش استعاره از منظر تعلیم و تربیت، در دو بخش تنظیم شده است: در بخش نخست دیدگاههای شش گانه در نظریه‌های استعاره کلاسیک و جدید را بر اساس رویکردهای شناختی و با توجه به اهمیت استعاره‌شناسی در بحثهای شناختی و ذهنی معرفی می‌کند، در بخش دوم صورتهای استعاری زبان را در سه گونه‌ی اصلی (تشبیه، تمثیل و نماد) ...  بیشتر

تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان موضوعی و متون فارسی کتابداری و اطلاع رسانی بر اساس رویکرد تحلیل حوزه

اخوتی اخوتی؛ محمدرضا داورپناه؛ محمد حسین دیانی؛ شعبانی شعبانی

دوره 010، شماره 2 ، آبان 1388

https://doi.org/10.22067/fe.v10i2.1594

چکیده
  پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوا به تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان موضوعی فارسی و متون فارسی کتابداری و اطلاع رسانی پرداخته است. جامعه پژوهش متشکل از 392 عنوان کتاب و 782 عنوان مقاله منتشر شده طی سال های 85-81 است که حجم نمونه ای به میزان 99 عنوان کتاب و 197 عنوان مقاله به روش نمونه گیری منظم انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان داد که شبکه ...  بیشتر

جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها

بذرافشان مقدم بذرافشان مقدم؛ صباغیان صباغیان؛ آراسته آراسته؛ شعبانی ورکی شعبانی ورکی

دوره 08، شماره 1 ، آبان 1386، ، صفحه 5-33

چکیده
  این پژوهش با اتکاء به این مفروضه اصلی، ضرورت ارتقاء جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاهها، و برای بررسی کارکرد سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد صورت پذیرفته است. برای دستیابی به این هدف، نخست الگوی سایبرنتیک و کاربرد آن ارائه و بر اساس آن، شرایط و الزامات استفاده از این الگو، احصاء شده است. آنگاه وضعیت دانشگاه فردوسی مشهد با تکیه بر ...  بیشتر

نسبت میان فرآیند تدبیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد

حسین قلی زاده حسین قلی زاده؛ شعبانی ورکی شعبانی ورکی

دوره 06، شماره 1 ، آبان 1384

https://doi.org/10.22067/fe.v6i1.1845

چکیده
  This research developed to study the status of knowledge management at Ferdowsi University of Mashhad (FUM), based on nonaka's theory as well relationship between knowledge management and organizational culture. Examining of the process of knowledge management has done in terms of it major components including socialization, externalization, combination an, internalization. Two questionnaires advantaged to assess the status of know manaement and its relation to organizational culture at FUM. The subject this study are Deans of faculties and their deputies and chairs of academic departments in the ...  بیشتر

THE PHILOSOPHICAL ASPECT OF EDUCATION

محمد ابراهیمی پور؛ شعبانی ورکی شعبانی ورکی

دوره 02، شماره 2 ، تیر 1379

https://doi.org/10.22067/fe.v2i2.1467

چکیده
  Herman H. Horne is the first American idealist who prepared a textbook on the philosophy of education. However , he began his teaching career by using th Brackett translation of "Rozenkranz". One chapter from the 1927 version of his own book is included in these readings. This selection , if of value, mainly from the standpoint of the histiory of the philosophy of education; Nevertheless, the article is worthy of careful study , since it was the forerunner of the position of modern idealist. Some topics in this article are: Indealism in Educating, the method of philosophy, the question of the philosoph ...  بیشتر