دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
پاره حقیقت‌گویی در تحلیل گفتمان انتقادی تربیت جنسی نظام آموزشی ایران

محمود سعیدی رضوانی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 160-173

https://doi.org/10.22067/fedu.v8i1.74182

چکیده
  هدف اصلی این نوشتار، نقد مقاله «تحلیل گفتمان انتقادی تربیت جنسی در نظام آموزش‌وپرورش ایران (وضعیت موجود) مبتنی بر اسناد مکتوب» می‌باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف مقاله موردنظر را چنین می‌توان برشمرد: دست آورد مثبت و سترگ مقاله‌، ایجاد گفتمان ضرورت توجه به مسائل و نیازهای جنسی دانش‎آموزان به ویژه با توجه ...  بیشتر

دلالت‌های دانش ضمنی برای یادگیری و تدریس با تأکید بر دیدگاه مایکل پولانی

محسن بهلولی فسخودی؛ سعید ضرغامی همراه

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 5-20

https://doi.org/10.22067/fedu.v8i1.70812

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، واکاوی دلالت‌های دانش ضمنی در حوزه تدریس و یادگیری می‌باشد. با این استدلال که دانش ضمنی را نمی‌توان به شکل صریح و در قالب گزاره‌ها توصیف کرد. تدریس و یادگیری ضمنی پیش از آنکه با سلطه عینی‌گرایی و خردگرایی بر مجموعه قواعد و اصول ثابت و از پیش تعیین شده تأکید داشته باشد بر مؤلفه‌هایی مانند تجربه شخصی، وابستگی به ...  بیشتر

بازتعریف دوستی، در حلقه های کندوکاو فلسفی

مهرنوش هدایتی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 21-42

https://doi.org/10.22067/fedu.v8i1.68972

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر پدیدۀ دوستی به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های زندگی اجتماعی انسان به ویژه در دوران مدرسه، بر پیشرفت معرفتی کودکان و نوجوانان در حلقه‌های کندوکاو فلسفی می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل و تفسیر متون و استنتاج منطقی بهره گرفته شد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که گفتگوی جمعی نقاد و خلاق ...  بیشتر

چیستی و چگونگی فلسفه ورزی و پیامدهای آن در فرایند تدریس معلمان

مراد یاری دهنوی؛ مجتبی پورکریمی هاوشکی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 43-66

https://doi.org/10.22067/fedu.v8i1.41746

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تبیین چیستی و چگونگی فلسفه‌ورزی و پیامدهای آن در فرایند تدریس معلمان می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، نخست ضمن تبیین ویژگی‌های حرفه معلمی، نیازمندی او به ژرف-اندیشی و فلسفه‌ورزی مورد تأکید قرار گرفت. سپس تلاش شد با فراهم آوردن زمینه‌ای برای نزدیکی به فهم چیستی فلسفه، مؤلفه‌های فلسفه‌ورزی از جمله تحیر یا شگفت‌زدگی، ...  بیشتر

پیش‌فرض‌های تربیتی هرمنوتیک در نسل‌های آموزش از دور

محمدرضا سرمدی؛ آزاده زارع

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 67-91

https://doi.org/10.22067/fedu.v8i1.64687

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیش‌فرض‌های تربیتی هرمنوتیک در نظام آموزش از دور است. برای این منظوراستدلال شد که نسل اول آموزش از دور به دلیل متن‌محور بودن تنها با هرمنوتیک روشمند نزدیکی دارد. در نسل‌های دوم و سوم شاهد تبدیل فهم به مقوله‌ای پراکتیک هستیم که به دلیل تأکید بر مشارکت فرد و موضوع مورد بحث برای حصول فهم به آن ماهیتی نسبی ...  بیشتر

شبکه‌های اجتماعی دانشجویی در فرایند یادگیری- نوآوری: مرور نظام‌مند مقاله‌های علمی- پژوهشی (95-1385)

امین باقری؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ مقصود فراستخواه؛ اباصلت خراسانی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 92-115

https://doi.org/10.22067/fedu.v8i1.66921

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در فرایند یادگیری- نوآوری دانشجویان در مقاله‌های علمی- پژوهشی مرتبط می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش مرور نظام‌مند بهره گرفته شد که برمبنای مفهوم نظری «شبکه یادگیری- نوآوری»، جست‌وجو در مقاله‌ها و ترکیب و بررسی یافته‌ها صورت گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه شامل مجموعه مقاله‌های ...  بیشتر

واکاوی پداگوژی مبتنی بر عمل و تعیین چهارچوب برنامه درسی آن در آموزش عالی

محسن تقی زاده؛ محمدرضا نیستانی؛ فریدون شریفیان

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 116-135

https://doi.org/10.22067/fedu.v8i1.67897

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، واکاوی پداگوژی مبتنی بر عمل و تعیین چهارچوب برنامه درسی آن در آموزش عالی می‌باشد. در این پژوهش، ضمن تحلیل و ارزیابی عناصر و چهارچوب برنامه‌ درسی مبتنی بر عمل، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که آموزش عالی فاصله زیادی با برنامه‌ درسی مبتنی بر عمل دارد و لازم است از این منظر برنامه‌های درسی‌ آموزش عالی مورد بازنگری ...  بیشتر

تحلیل گفتمان انتقادی تربیت جنسی در نظام آموزش‌وپرورش ایران (وضعیت موجود) مبتنی بر اسناد مکتوب

حامد حاجی پور؛ رمضان برخورداری؛ سوسن کشاورز

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 136-159

https://doi.org/10.22067/fedu.v8i1.63384

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش اساسی است که زبان در ارتباط با امر جنسی چگونه به کار می‌رود و این چگونگی چه تصویری از آن را ترسیم کرده و به کدام اصول و روش‌ها در تربیت جنسی گرایش بیشتری دارد. در این پژوهش، پیچیدگی‌های کاربرد زبان در تربیت جنسی و نیز ضرورت درک زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی در این نوع نگاه به تربیت جنسی به ویژه اثر ساختار ...  بیشتر