نویسنده = سید مهدی سجادی
فناوری‏های نوین: متافیزیک جدید دانش و پداگوژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

10.22067/fedu.2024.84213.1289

مریم نادری؛ سید مهدی سجادی


تعلیم و تربیت در آیینه ژئوفیلوسوفی به مثابه رویکردی نوین در فلسفه ورزی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 67-89

10.22067/fedu.2021.31283.0

صادق مرادی؛ سید مهدی سجادی؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ آرش حیدری


واسازی مفهوم «تفاوت‌های فردی دانش آموزان» و نقد آن از منظر رویکرد بازسازی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 69-82

10.22067/fe.v6i1.51060

علی کریمی گیلده؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ سید مهدی سجادی؛ خسرو باقری نوع پرست


نقد تعلیم و تربیت مدرن با بازخوانی اندیشه‌های تربیتی هنا آرنت

دوره 5، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 5-22

10.22067/fe.v5i2.47296

محمد خضری اقدم؛ دکتر سید مهدی سجادی؛ دکتر عباس منوچهری؛ دکتر علیرضا صادق زاده قمصری