نویسنده = خسرو باقری نوع پرست
تبیین مفهوم تربیت اجتماعی در دوران کودکی از منظر رویکرد اسلامی عمل

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 53-72

10.22067/fedu.2024.75692.1143

مریم محمدی نعمت آباد؛ نرگس سادات سجادیه؛ خسرو باقری نوع پرست


از پذیرش تا شورش؛ نگاهی واسازانه بر سیاست‌های اقتباس آموزشی در ایران معاصر

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 5-26

10.22067/fedu.2021.70030.1039

علی وحدتی دانشمند؛ شهین ایروانی؛ خسرو باقری نوع پرست


«همه روان‌انگاری» تامس نیگل به‌عنوان مبنایی برای رویکرد عصب-تربیت

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 67-85

10.22067/fedu.2021.68378.1017

فریدون شکیبانیا؛ پروانه ولوی؛ مسعود صفایی مقدم؛ خسرو باقری نوع پرست


وحدت اندراجی عقل و دین و الهام بخشی‌های آن برای تربیت‌دینی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 90-117

10.22067/fedu.2021.30914.0

خسرو باقری؛ نرگس سادات سجادیه؛ محمد خدایاری فرد؛ آزاد محمدی؛ عبدالرحیم گواهی؛ سعید اکبری زرادخانه


تبیین و نقد درونی مدل ترکیبی تربیت اخلاقی ناروائز

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 76-95

10.22067/fedu.v10i1.83012

عماد حاتمی گروه؛ ابوالفضل غفاری؛ خسرو باقری نوع پرست؛ بختیار شعبانی ورکی


تعلیم و تربیت به مثابه «بیلدونگ» در پدیدارشناسی هگل

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 26-47

10.22067/fedu.v9i1.79795

سعید آزادمنش؛ خسرو باقری نوع پرست؛ میثم سفیدخوش؛ نرگس سجادیه


فلسفه نوشتار از دیدگاه دریدا و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398

10.22067/fedu.v9i1.78918

بهمن کریم زاده؛ مراد یاری دهنوی؛ خسرو باقری نوع پرست؛ حمیدرضا علوی


دامنه شک و یقین در اندیشه ویتگنشتاین متاخر و پیامده های تربیتی آن در تربیت ذهن نقاد

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 5-26

10.22067/fedu.v7i1.65296

کمال نصرتی هشی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ خسرو باقری نوع پرست؛ سمیه رادمرد


واسازی مفهوم «تفاوت‌های فردی دانش آموزان» و نقد آن از منظر رویکرد بازسازی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 69-82

10.22067/fe.v6i1.51060

علی کریمی گیلده؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ سید مهدی سجادی؛ خسرو باقری نوع پرست


تبیین ماهیت دوران کودکی در هندسه نظریه اسلامی عمل

دوره 6، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 83-103

10.22067/fe.v6i1.47572

سعید آزادمنش؛ نرگس سجادیه؛ خسرو باقری نوع پرست


ترسیم اشاره‌هایی برای تدریس علوم بر بنیاد تبیینی کل نگرانه از ماهیت علم

دوره 6، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 125-146

10.22067/fe.v6i1.48378

پروین بازقندی؛ سعید ضرغامی؛ یحیی قائدی؛ علیرضا محمودنیا؛ خسرو باقری نوع پرست


اصول و روش‌های تربیت اجتماعی مبتنی بر نظریه کنش ارتباطی هابرماس

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 5-28

10.22067/fe.v4i2.30243

آزاد محمدی؛ خسرو باقری نوع پرست؛ فاطمه زیباکلام


تبیین و نقد مبانی فلسفی مفهوم یادگیری در طرح پایدیا

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 93-110

10.22067/fe.v3i1.20100

سمیرا حیدری؛ فاطمه زیبا کلام مفرد؛ خسرو باقری نوعپرست؛ محمود مهرمحمدی


تبیین عناصر فلسفه اخلاقی- اجتماعی ابن سینا و دلالت‌های آن در تربیت اخلاقی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391

10.22067/fe.v2i2.15704

راضیه بیرونی کاشانی؛ خسرو باقری؛ فاطمه زیبا کلام مفرد